G&I International

De werkzaamheden van Governance & Integrity beperken zich niet tot enkel België. Sinds een geruim aantal jaren zijn wij ook werkzaam in de Oekraïne, Nederland en de Caraïben. Met alle werk- en woonervaring die de verschillende G&I’ers onder hun riem hebben, zullen de werkzaamheden van G&I International zich in de komende jaren ook naar andere landen uitbreiden. Voor enkele grote Multinationals werken we al op projectbasis in landen als Rusland en Nieuw-Zeeland.

G&I Oekraïne

“Ieder mens heeft recht op een integere overheid.” Het recht op een integere overheid hoort een mensenrecht te zijn. Het is het echter niet. Het recht op een integere overheid is niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien wordt de facto aan de meeste mensen ter wereld dit recht iedere dag opnieuw ontzegd. Voor G&I is dit de reden om onze kennis en kunde te zetten voor dit ‘recht op een integere overheid’, daar waar dit opzichtig ontbreekt.

Sinds 2007 is G&I werkzaam in Oekraïne, in het bijzonder in de in het westen van Oekraïne gelegen stad Lviv (het voormalige Lemberg). In dit project werkt G&I intensief samen met Lviv City Council (het gemeentebestuur), Lviv City Institute en de Ukrainian Catholic University (UCU). Sinds twee jaar wordt het project – ‘Lowering corruption and enhancing integrity of Lviv City Council’ – gesubsidieerd door Europeaid.

Werkwijze

G&I Ukraine, gevestigd in Lviv, werkt ‘van binnen uit’ aan het bestrijden van de corruptie en het versterken van integriteit van de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Het is onze overtuiging dat het ontwikkelen en versterken van krachten en deskundigheid binnen de gemeentlijke organisatie, naast institutionele landelijke hervormingen, leidt tot vermindering van corruptie en verhoging van het niveau van integriteit.

Opleidingen en diensten

  • Moreel leerproces: morele oordeelsvorming voor leidinggevenden en medewerkers van Lviv City Council.
  • Handhavingspraktijk: action learning anti corruption: samen met teams/departementen opsporen van bronnen van corruptie en ontwikkelen van maatregelen die corruptie verminderen.
  • Integriteitsysteem: analyse en verbeteren van het integriteitsysteem van Lviv City Council.
  • Publieke meningsvorming: opzet en uitvoering van een onderwijsprogramma tezamen met UCU over advanced ethics and public governance.

G&I Nederland

Nederland is de geboorteplaats van Governance & Integrity.  Governance & Integrity heeft twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van Nederland. De laatste jaren strekt ons werkveld zich verder uit naar de financiële sector, volkshuisvesting, publieke gezondheidszorg en jeugdzorg. Daarnaast is G&I actief in de politieke arena, met trainingen voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, (persoonlijke) risicoprofielen en advisering rond morele vraagstukken in politiek en bestuur.

Gaandeweg is een veelomvattend integriteitprogramma ontwikkeld, dat zich in de praktijk heeft bewezen. Het programma wordt toegepast in ruim veertig zowel grotere als kleinere gemeenten en in een tiental regionale en landelijke organisaties, waaronder de belastingdienst, politie, reclassering, brandweerkorpsen in diverse veiligheidsregio’s en provinciale instanties. In Nederland is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitadvies en -ontwikkeling.

 

 

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.