Onderwijs

G&I werkt intensief in onderwijs inzake actief G&I België werkt met het traject ‘De School als Morele Gemeenschap’ in het Belgische onderwijslandschap, dat G&I Education heeft ontwikkeld op basis van internationale best practices. Daarbij werken we samen met de stad Gent omtrent de ‘School als Morele Gemeenschap’ dat aan onderwijsinstellingen in het Gentse wordt aangeboden. Voor het Stedelijk Onderwijs Antwerpen werkten we eveneens aan het meerjarig project ‘School als Morele Gemeenschap’. Vandaag is G&I België nog steeds externe partner van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen in het kader van burgerschap en integriteit. Daarnaast zijn we partner van Kleur Bekennen rond wereldburgerschap.

G&I België werkt ook intensief in onderwijs inzake actief burgerschap, morele vorming en preventie van radicalisering. Binnen verschillende scholengemeenschappen wordt met de methodiek uit de trainingen morele oordeelsvorming gewerkt rond levensbeschouwelijke vraagstukken, actief pluralisme en diversiteit. Daarbij voorzien we in morele vorming voor jongeren als invulling voor burgerschap, en geven we trainingen morele oordeelsvorming aan leerkrachten om om te kunnen gaan met complexe vraagstukken in de Belgische pluriform levensbeschouwelijke onderwijscontext.

 

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.