Over Governance & Integrity

Governance & Integrity werkt aan het versterken van integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan allen met wie en voor wie een organisatie werkt. Het aantal integriteitsschendingen neemt af en de meldingsbereidheid neemt toe. Daardoor groeit het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokkenen.

20 jaar ervaring

In België en Nederland is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitsadvies en -ontwikkeling. In twintig jaar is een veelomvattend programma voor de ambtelijke context ontwikkeld, dat zich in de praktijk heeft bewezen. De laatste jaren strekt ons werkveld zich verder uit naar de politiek, de financiële sector, NGO’s, onderwijs en zorg. Ook in het buitenland heeft ons programma ingang gevonden. Wij zijn actief in  Oekraïne en de Cariben.

Ambtelijke Integriteit

Het G&I-programma ambtelijke integriteit wordt toegepast in ruim veertig gemeenten, in diverse provincies en in een tiental regionale en landelijke organisaties, waaronder de Belastingdienst, het ministerie van Defensie, rechtbanken, de politie en brandweerkorpsen in diverse veiligheidsregio’s. Onze advisering is gericht op het installeren van de combinatie van een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk. Werken aan integriteit beschouwen wij als een proces van duurzame organisatieverandering. Primair is onze rol die van strategisch adviseur. Daarnaast kunnen wij (delen van) de implementatie voor onze rekening nemen.

Politieke Integriteit

Met ons programma voor de politiek bedienen wij tientallen gemeenten en provincies. Het omvat onder meer themabijeenkomsten en trainingen voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, advisering ten aanzien van persoonlijke risicoprofielen en noodhulp bij acute vragen.

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.