Lokale overheden

Wat betreft werken aan het ondersteunen en versterken van integriteit van lokale besturen, werkt G&I België nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. In partnerschap hebben we een integriteitsscan voor ambtelijke organisaties ontwikkeld die online wordt aangeboden in het kader van positiebepaling van de organisatie op het gebied van integriteit. Daarnaast hebben we een deontologische code opgemaakt voor politici van lokale besturen in Vlaanderen die als basisnorm fungeert, en voorzien we in workshops integriteit voor P&O verantwoordelijken van centrumsteden.

We zijn ook actief in meerdere centrumsteden in Vlaanderen inzake duurzame organisatieontwikkeling naar integriteit, onder meer in de fusie tussen stad en OCMW. Onze activiteiten variëren van het duurzaam verankeren van integriteit en de waarden van de organisatie, het veranderen en ontwikkelen van de heersende organisatiecultuur, en het ondersteunen en beschermen van medewerkers op het gebied van integriteit (door het installeren van een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk). Voorts werken we aan het integriteitsbeleid van de stad of gemeente, de opmaak en implementatie van deontologische codes, en de installering van een duurzaam integriteitsorgaan in de organisatie (Bureau Integriteit, zoals in de stad Antwerpen). Reeds sinds 2007 is G&I werkzaam geweest voor en in de stad Antwerpen, waar we verschillende instanties binnen het bestuur (ambtelijk en politiek), de politie, brandweer, en het onderwijs hebben ondersteund en getraind. Intussen werken we onder meer samen met Stad en OCMW Gent in de fusie tussen stad en OCMW.

 

Integriteitsscan

In samenwerking met VVSG is een integriteitsscan gemaakt voor lokale besturen in Vlaanderen. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u advies op maat over de vervolgstappen die u kan nemen om de integriteit van uw organisatie verder te ondersteunen en versterken.

Doe de Quickscan Integriteit >

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.