Selecteer een pagina

Ondersteuning ten tijde van Covid-19

De pandemie doet een aanslag op de samenleving. Overheid, zorg en burgers moeten die samen weerstaan. G&I Belgie helpt daarbij uit alle macht. Het ondersteunt de organisaties, de bestuurders en de professionals bij overheid en zorg. GIBB werkt aan het vergroten van onze gezamenlijke weerstand.

Gerechtigheid in tijden van corona betekent levens redden en rouwen om de doden en zoeken naar een begaanbare uitweg.

 

Governance & Integrity België

Governance & Integrity werkt in België aan het versterken van de integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan iedereen met wie en voor wie een organisatie werkt. Het aantal integriteitsschendingen neemt af en de meldingsbereidheid neemt toe. Daardoor groeit het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokkenen.

Doe de quickscan integriteit

De QuickScan Integriteit bestaat uit een tiental vragen. Op basis van uw antwoorden op deze vragen ontvangt u op maat gemaakt advies. Dit advies kan u inspireren bij het formuleren van de belangrijkste vervolgstappen om de integriteit binnen uw organisatie verder te ondersteunen en te versterken, of geeft aan waar u kan starten. Dit levert handige input op voor afdelingsplannen en managementdoelen.
Na afloop van de QuickScan Integriteit ontvangt u een rapport met de resultaten.

Noodhulp ten tijde van Covid-19

G&I biedt aan om morele beraadslagingen over moeilijke corona-beslissingen te vergemakkelijken voor overheidsorganisaties, lokale overheden, gezondheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt voor financiële instellingen met betrekking tot besluiten in verband met de economische crisis.

G&I biedt aan organisaties te helpen bij het inschatten van specifieke overtredingsrisico’s die ontstaan als gevolg van de corona- en de economische crisis en deze te verzachten.

Quickscan Integriteit

De QuickScan, geboren uit een samenwerking tussen de VVSG en Governance & Integrity (G&I), biedt houvast aan beginnende organisaties die de eerste stappe