Selecteer een pagina

Onderwijs

Waar vroeger morele vragen binnen Belgische onderwijsinstellingen op de achtergrond raakten is er de laatste jaren steeds vaker sprake van een herleving van aandacht voor deze morele vragen. Dat heeft zowel betrekking op het bestuur van de onderwijsinstelling, de aandacht voor morele vragen waar leerkrachten en ondersteunende staf mee worstelen, als de invulling van de het morele leerproces van jonge mensen die onderwijs krijgen.

Governance & Integrity heeft in de loop der jaren in nauwe samenwerking met onderwijsgevenden het programma ‘de school als morele gemeenschap’ ontwikkeld. ‘De school als morele gemeenschap’ bestaat uit een drietal elementen:

De integere instelling
De school als integere onderwijsinstelling doet recht aan mensen en organisaties met wie en voor wie de school werkt.

De morele leergemeenschap
In de morele leergemeenschap staat de leerkracht en de ontmoeting met de leerling en hun ouders centraal.

De morele vorming
Morele vorming van 4 tot 24 hoort vandaag het sluitstuk van ieder onderwijsprogramma. Leerlingen hebben daar recht op. Morele vorming richt zich op de morele ontwikkeling van de leerling als persoon, burger en beroepsbeoefenaar.

Heeft u meer vragen over de onderwijsinstelling als morele gemeenschap? Neem dan contact met ons op.

G&I werkt intensief in het onderwijs op het vlak van actief burgerschap, morele vorming en preventie van radicalisering. G&I België werkt in het Belgische onderwijslandschap met het traject ‘De School als Morele Gemeenschap’. G&I ontwikkelde dit traject op basis van internationale best practices.

Verder werken we samen met de stad Gent rond ‘De School als Morele Gemeenschap’ dat aan onderwijsinstellingen in het Gentse aangeboden wordt. Voor het Stedelijk Onderwijs Antwerpen werkten we ook aan het meerjarig project ‘De School als Morele Gemeenschap’.

Daarbij voorzien we in morele vorming voor jongeren, als invulling voor burgerschap. We geven ook trainingen rond morele oordeelsvorming aan leerkracht om te leren omgaan met complexe vraagstukken in de Belgische pluralistische levensbeschouwelijke onderwijscontext.

 

 

 

Governance & Integrity ondersteunt onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland op verschillende terreinen die betrekking hebben op de school als morele gemeenschap. Onze opleidingen en diensten strekten zich uit van onderzoek naar misstanden is de school (pesten), tot het aanscherpen van de klachtenpraktijk, morele oordeelsvorming met colleges van bestuur, het begeleiden van docenten teams, het opleiden van docenten morele vorming en het verzorgen van lessen morele vorming.

Vandaag de dag is G&I België externe partner van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen in het kader van burgerschap en integriteit. Daarnaast zijn we partner van ‘Kleur Bekennen’ rond wereldburgerschap.