Selecteer een pagina

Finance

Een duurzame organisatie-ontwikkeling rond integriteit en deze een ingang laten vinden in de Belgische en internationale economie, dat is het doel van G&I binnen de wereld van Finance.

Governance & Integrity International

Vanwege het internationale karakter van Finance, valt deze sector binnen G&I rechtstreeks onder de International tak. Voor meer informatie, lees hier verder.

In de financiële sector werken we intensief samen met Febelfin Academy.

Het ontwikkelen van een duurzame organisatie met oog voor integriteit doen we door het aanbieden van trainingen op maat rond morele oordeelsvorming voor onder andere Compliance Officers, Internal Audit, Sales, Sustainability, GCR en anderen. Daarnaast voorzien we in een tweedaagse opleiding in integriteitsmanagement voor eerstelijns leidinggevenden binnen financiële instellingen.

We werken ook in-company samen met een aantal internationale grootbanken, clearing houses, en verzekeringsmaatschappijen. Onze activiteiten variëren van het installeren van een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk, waaronder trainingen morele oordeelsvorming, train de trainer programma’s, risico analyses op het gebied van integriteit (inclusief risk culture scans), quick scans kwetsbare functies en processen, tot praktijksimulaties over het zorgvuldig omgaan met vermoedens van schendingen.

Onze doelgroep binnen de Finance sector zijn onder andere Compliance Officers, Internal Audit, Sales, Sustainability, GCR en anderen. Daarnaast richten we ons op eerstelijns leidinggevenden binnen financiële instellingen.


Governance & Integrity International

Vanwege het internationale karakter van Finance, valt deze sector binnen G&I direct onder de International tak. Voor meer informatie, lees hier verder.

Professionals