Selecteer een pagina

Onze diensten

G&I België biedt vele verschillende diensten aan. Hieronder een korte samenvatting van welke diensten wij kunnen leveren.

Visie

Integriteit is een kernwaarde binnen overheidsorganisaties in België. De bedoeling is dat integriteit niet alleen in de marge wordt meegenomen.  Het vormt de kern en het hart van het dagelijkse functioneren van de overheid. Werken aan integriteit is een kwestie van bouwen aan een integriteitsysteem en groot onderhoud van het bestaande integriteitsysteem. De integriteitprogramma’s van G&I zijn bedoeld om deze kernwaarde te doen leven, en om de reeds bestaande fundamenten onder het bereikte integriteitsniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen

Werkwijze

In alle Vlaamse en Waalse overheidsorganisaties zijn elementen aanwezig van het ‘integriteitsysteem’. Het integriteitsysteem kent daarbij twee sporen; het moreel leerproces en de zorgvuldige handhaving. Elk integriteitsprogramma dient te beginnen met het in kaart brengen van wat al aanwezig is, wat niet, wat werkt, en wat nodig zou zijn. Vervolgens moet er gericht worden gewerkt aan het aanvullen van de lacunes. Maatwerk, praktijkgericht en duurzame verankering – die drie kernbegrippen zijn op al ons werk in organisaties van toepassing. 

Maatwerk
Iedere opdrachtgever, iedere organisatie en ook ieder integriteitprogramma is op onderdelen uniek. Elke organisatie verdient adviezen en trainingen die zijn toegesneden op de eigen, specifieke noden en behoeften.

Praktijkgericht leren
In onze trainingen wordt gewerkt en geleerd aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk, door deelnemers zelf aangedragen. De leeropbrengst en relevantie daarvan zijn veel groter dan die van fictieve cases.

Duurzame verankering
Onze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de organisatie, het verbeteren van infrastructuur en het equiperen van leidinggevenden. Het doel is te zorgen voor een duurzame borging die niet afhankelijk is van onze aanwezigheid of die van bepaalde sleutelfiguren binnen de organisatie.