Selecteer een pagina

Zorg

De overheid en publieke dienstverleners in België zorgen dagelijks voor een hoog niveau van preventieve en curatieve gezondheidszorg. Voor burgers is deze zorg vaak van vitaal belang. Of het nu gaat om jeugdzorg, thuiszorg,  ouderenzorg,  gezinszorg,  om  intramurale  of  extramurale  zorg,  om  zorg  in  een  ziekenhuis,  in  een verpleeghuis  of  psychiatrisch centrum:  goede,  beschikbare  zorg  voor  iedereen is  een  zaak  van  sociale rechtvaardigheid, die alle burgers raakt. Daarvoor zetten politici, bestuurders, managers en professionals zich in. Een  integere  zorgorganisatie  is  een  waarborg  voor  goede  zorg  voor  iedereen.

Governance & Integrity helpt  zorginstellingen  om  zich  zo  in  te  richten  dat  zij  voortdurend  en  met  beleid  recht  doen  aan  mensen (patiënten, cliënten, verzorgers, zorgprofessionals) en instanties (overheden, verzekeraars, leveranciers) met wie en voor wie zij werken. Moreel juist oordelen en handelen, een zorgvuldige preventieve en repressieve rechtsbescherming en een werkend integriteitssysteem dragen bij aan een zorgorganisatie waar zorgverleners op kunnen bouwen en patiënten en cliënten op kunnen vertrouwen, dat hun leven en welzijn in goede handen is.

Governance & Integrity heeft ruime ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van België.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Een betere zorg voor iedereen leidt niet tot minder, maar tot meer morele vragen. Bestuurders moeten beslissen over een rechtvaardig aanbod bij een toenemende  vraag;  professionals moeten morele keuzes maken in zorgverleningen  behandeling. G&I helpt met de inrichting van een moreel leerproces in de  zorgorganisatie waardoor moreel verkeerde keuzes afnemen, morele stress vermindert en de organisatie als geheel van morele vragen leert.

Waar rechten van betrokkenen in de zorg in het geding zijn, kunnen deze ook geschonden  worden. Corruptie, fraude, intimidatie, ongewenste intimiteiten en seksueel geweld komen ook in de zorg voor. Daarnaast kan nalatig of ondeskundig handelen grote gevolgen hebben voor betrokkenen. G&I helpt met het inrichten van een preventieve en  repressieve handhaving die beschermt tegen het risico op en zorgt voor een zorgvuldige opvolging bij (vermoedens van) integriteitschendingen.

Acute problemen vragen om acute hulp. G&I Belgie biedt ondersteuning bij het onderzoek van complexe morele vragen die zich onverwacht aandienen, bij (vermoedens) van schendingen die om een snel en zorgvuldig antwoord vragen en bij verstoringen in collegiale relaties waar het voldoende recht doen aan elkaar in het geding is.  

G&I  heeft ervaring met het ondersteunen van OCMW’s en sociale huizen alsook met interdisplinere projecten omtrent intrafamiliaal geweld (oa Family Justice Centers) waaraan politie, justitie en hulpverlening verbonden zijn. Samen met de VVSG werken we rond het verminderen van morele stress binnen de publieke woonzorgcentra in Vlaanderen