Selecteer een pagina

Partners

G&I België werkt samen met velen partners aan het versterken van de integriteit in België.

VVSG

Wat betreft werken aan het ondersteunen en versterken van integriteit van lokale besturen, werkt G&I België nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. In partnerschap hebben we een integriteitsscan voor ambtelijke organisaties ontwikkeld die online wordt aangeboden in het kader van positiebepaling van de organisatie op het gebied van integriteit. Daarnaast hebben we een deontologische code opgemaakt voor politici van lokale besturen in Vlaanderen die als basisnorm fungeert, en voorzien we in workshops integriteit voor P&O verantwoordelijken van centrumsteden.

Universiteit Gent

Met Universiteit Gent werken wij samen in het kader van onderzoek en onderwijs.

Febelfin Academy

In de financiële sector werken we intensief samen met Febelfin Academy. Het doel: duurzame organisatie-ontwikkeling rond integriteit een ingang laten vinden in de Belgische en internationale economie.

European Family Justice Center Alliance

De European Family Justice Center Alliance, EFJCA, is de koepelorganisatie van de Europese Family Justice Centers en gerelateerde multidisciplinaire centra gericht op de aanpak van intrafamiliaal geweld, gender-gerelateerd geweld en kindermishandeling. Family Justice Centers zijn een samenwerkingsverband tussen hulpverlening, politie en justitie met als doel een sterk verbeterde aanbod voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling en hun gezinnen, vanop één locatie. Centraal staat het empoweren van slachtoffers.

De EFJCA biedt netwerkvorming, begeleiding van FJCs, trainingen, assessments, conferenties aan de leden en geïnteresseerden en werkt aan de ontwikkeling van goede praktijken, evidence-based tools en kennisverwerving. Leden van de EFJCA zijn de Europese FJCs en een ruime reeks aan organisaties en professionals verbonden aan en/of geïnteresseerd inde multidisciplinaire aanpak van deze vormen van geweld. Tevens is de EFJCA geaffilieerd met diverse andere internationale netwerken om kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen.

Moreel oordelen en morisprudentie zijn een belangrijke onderdeel in de multidisciplinaire samenwerking inzake gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld en kindermishandeling. Professionals actief in deze settings zien zich regelmatig geconfronteerd met moeilijke beslissingen, die een ernstige impact (kunnen) hebben op de levens van de betrokken clienten. Ethische vragen, waarbij de rechten van de clienten moeten gewaarborgd worden, sturen de beslissingsruimte en -opties van de professionals.
De methodiek, kennis en de filosofie van Governance and Integrity sluit hier erg op aan. In die zin werd er een samenwerking opgezet tussen de EFJCA en G&I om deze methodiek en morisprudentie in te bouwen in de ontwikkeling van FJCs, en trainingen aan te bieden aan professionals werkzaam in deze context.