Selecteer een pagina

Team overzicht

Hieronder vind u de professionals van Governance & Integrity België/Belgique. Ze hebben allemaal vele jaren ervaring op het gebied van integriteit en zijn allround adviseur en trainer. Iedereen heeft daarnaast een eigen specialisatie in een sector of expertise, van trainen tot risicoanalyse en van overheid tot financiën.


Moniek Bouland

Moniek Bouland

Partner G&I | Directeur G&I International

Bestuurder G&I België/Belgique

Adviseur en trainer

Moniek is haar carrière begonnen bij PriceWaterhouseCoopers als Strategisch Risicoanalist in de financiële sector. Hierna werkte zij bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam. Ze was betrokken bij de op- en uitbouw van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en heeft ruim 15 jaar ervaring als adviseur op het gebied van integriteit, zowel in Nederland als daarbuiten (met name België, Oekraïne en St. Maarten).

Expertise

  • Training morele oordeelsvorming voor topmanagement en leidinggevenden
  • Risicoanalyse integriteit
  • Ambtelijke en politieke integriteit
  • Defensie
  • Geweldsmonopolie
Tiebe De Bruycker

Tiebe De Bruycker

.

Adviseur en trainer

In al haar werkzaamheden is Tiebe gemotiveerd door het idee dat de menswaardigheid niet onderhandelbaar is. Professioneel draagt ze haar steentje op verschillende manieren bij. Vanuit G&I houdt Tiebe zich vooral bezig met het inrichten van zorgdiensten en ondersteunen van medewerkers zodat zij hun lastige werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren voor hun clienten en de bredere maatschappij’.

Tiebe is al sinds 2010 werkzaam in de sociale sector, als diensthoofd sociale dienst binnen lokale besturen. Hierdoor heeft ze een ruime kennis van alle vormen van alle hulp- en dienstverlening, het bestaande aanbod, en de mogelijkheden. Daarnaast heeft ze doorheen haar carrière expertise opgebouwd betreffende gesprekstechnieken, ondersteunen en begeleiden van personen en groepen.

Tiebe studeerde maatschappelijk werk  (Artevelde hogeschool, 2010). Bijkomstig haalde ze haar lerarendiploma (Het Perspectief, 2012) alsook volgde ze de opleiding als schuldbemiddelaar (SAM, 2019). Daarnaast volgde ze een breed gamma aan opleidingen betreffende het welzijn van de persoon (intervisie/supervisie, fiscale en sociale voordelen, morele oordeelsvorming, wegwijs in hulpverlening/dienstverlening, contextueel hulpverlenen,  …) en het begeleiden van groepen. Ze volgende eveneens de opleiding tot familiaal bemiddelaar en bemiddelaar bij levenseinde aan de KU Leuven/Vives Hogeschool.

 

Catherine Ruys

Catherine Ruys

.

Adviseur en trainer

Catherine studeerde Sociologie en Bedrijfsmanagement. Ze werkte 25 jaar als directeur van een HR consultingbureau en is sinds 2012 als zelfstandig zaakvoerder aan de slag als consultant rond strategische HR projecten.

Binnen G&I staat ze in voor de opleiding tot vertrouwenspersoon, treedt ze als erkend bemiddelaar op bij arbeidsrelaties en in Sociale Zaken om doorbraken te realiseren bij conflicten in bedrijven en bij overheden en voert ze systeemanalyses uit rond integriteit. Haar interventies zijn steeds ontwikkelings- en oplossingsgericht, met de nodige balans tussen structurele diepgang, aandacht voor duurzaamheid en pragmatiek.

Ruud Meij

Ruud Meij

Partner G&I

Adviseur en trainer

Ruud Meij is filosoof en co-founder van Governance & Integrity. Hij studeerde cultureel werk in Eindhoven en filosofie in Nijmegen en Amsterdam.

Hij heeft ruime ervaring op het brede werkterrein van Governance & Integrity bij een veelheid aan organisaties, met het accent op het begeleiden van morele leerprocessen. De laatste jaren legt hij zich meer toe op onderwijs en publieke gezondheidszorg. Ruud werkt in Nederland, België en Oekraïne.

Hij is verder als docent kritische organisatietheorie en interventiekunde verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Hij publiceerde over integriteit in het onderwijs, in de zorg en voor ondernemingsraden, over normatieve professionalisering en over zijn werk in Lviv (Oekraïne).

Frans Gereardts

Frans Gereardts

Partner G&I

Adviseur en trainer

Frans studeerde wijsbegeerte en psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Leonard de Jong en Ruud Meij heeft Frans, Governance & Integrity en G&I Nederland opgericht en een omvattend integriteitsprogramma voor overheden ontwikkeld.

Daarnaast adviseert hij een groot aantal gemeentes en overheidsinstanties over de ontwikkeling van hun integriteitsbeleid. Als trainer richt hij zich vooral op het bestuur en management van organisaties, en geeft hij de basiscursus handhaving aan leidinggevenden.

Momenteel werkt Frans onder andere aan een boek over morele oordeelsvorming, een modelgedragscode voor politiek bestuur en een moreel manifest voor de politiek. Eerder verschenen diverse artikels van zijn hand, onder andere in het ‘Handboek Integriteit’ en de bundel ‘Morele oordeelsvorming en de integere organisatie’. Naast integriteit houdt Frans zich onder andere bezig met publieke kunst, burgerschapsvraagstukken en de integratie van immigranten.

Leonard de Jong

Leonard de Jong

Partner G&I

Adviseur en trainer

Leonard de Jong (1952) is filosoof en medeoprichter van G&I. Hij is met pensioen en ondersteunt alleen nog in bijzondere situaties de inrichting van het integriteitssysteem in overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen.

Hij is coördinator van de leergang Integriteitfunctionaris (voor professionals die binnen hun organisatie belast zijn met integriteitsbeleid) en betrokken bij de opleiding Docent Morele Vorming.

Hij bereidt een aantal boeken voor in het domein van de filosofie.

Eerder werkte Leonard in het onderwijs en voor het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij wijsbegeerte.