Selecteer een pagina

Team overzicht

Hieronder vind u de professionals van Governance & Integrity België/Belgique. Ze hebben allemaal vele jaren ervaring op het gebied van integriteit en zijn allround adviseur en trainer. Iedereen heeft daarnaast een eigen specialisatie in een sector of expertise, van trainen tot risicoanalyse en van overheid tot financiën.


Julien Topal

Julien Topal

Directeur G&I België/Belgique

Adviseur en trainer

Julien is een ervaren, allround adviseur en trainer op het gebied van integriteit. Hij draagt in België zorg voor het politieke programma van G&I en was penvoerder op de model-deontologische code voor Lokale Mandatarissen van de VVSG. Hij adviseert ambtelijke organisaties in het sterken van hun integriteitssysteem door middel van systeemanalyses, het uitvoeren van risicoanalyses en het installeren van morele leerprocessen.

Zijn passie en specialisme ligt bij het afpellen van complexe casuïstiek waarbij de rechten en belangen van vele stakeholders op het spel staan. Naast zijn werkzaamheden in België is hij actief in Nederland en in ontwikkelingslanden, zoals Noord-Macedonie.

Na een studie filosofie in Amsterdam en Bologna, promoveerde Julien in de Sociale en Politieke Wetenschappen aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Hij gaf daarnaast een viertal jaren les aan de Universiteit van Maastricht en William Paterson University (VS). Ook was hij verbonden aan Columbia University als onderzoeker voor het Center for the Advancement of Sustainable Investment.

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden leest en schrijft Julien graag. Dit heeft meer recentelijk geleid tot een aantal publicaties op het grensgebied van de morele/sociale psychologie en het moreel leren.

Bieke Steenhaut

Bieke Steenhaut

Trainer

Bieke studeerde moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent en behaalde voordien reeds het diploma professionele bachelor in de lerarenopleiding van Hogeschool Gent.
Momenteel werkt zij als beleidsmedewerker op de pedagogische begeleidingsdienst van de Scholengroep Gent.

Ze ondersteunt daar Gentse scholen in de uitwerking en implementatie van hun pedagogisch beleid. Daarnaast leidt zij een project dat scholen tools aanreikt om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, waarbij maximaal wordt ingezet op talentontwikkeling.

Recent werkte zij samen met UGent ook aan een onderzoek naar de invloed van communicatiemethodieken. Dit naar aanleiding van een klasexperiment dat zij uitvoerde. Hierbij werd de invloed onderzocht van de communicatiemethode van de leraar op de bereidheid van de leerlingen om leerinhouden op te nemen die indruisen tegen hun persoonlijke overtuigingen.

 Door haar uitgebreide pedagogische opleiding alsook haar filosofische scholing heeft Bieke ruime ervaring in het opleiden van groepen op het gebied van integriteit en morele oordeelsvorming.

Moniek Bouland

Moniek Bouland

Partner G&I | Directeur G&I International

Adviseur en trainer

Moniek is haar carrière begonnen bij PriceWaterhouseCoopers als Strategisch Risicoanalist in de financiële sector. Hierna werkte zij bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam. Ze was betrokken bij de op- en uitbouw van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en heeft ruim 15 jaar ervaring als adviseur op het gebied van integriteit, zowel in Nederland als daarbuiten (met name België, Oekraïne en St. Maarten).

Expertise

  • Training morele oordeelsvorming voor topmanagement en leidinggevenden
  • Risicoanalyse integriteit
  • Ambtelijke en politieke integriteit
  • Defensie
  • Geweldsmonopolie
Frans Gereardts

Frans Gereardts

Partner G&I

Adviseur en trainer

Frans studeerde wijsbegeerte en psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Leonard de Jong en Ruud Meij heeft Frans, Governance & Integrity en G&I Nederland opgericht en een omvattend integriteitsprogramma voor overheden ontwikkeld.

Daarnaast adviseert hij een groot aantal gemeentes en overheidsinstanties over de ontwikkeling van hun integriteitsbeleid. Als trainer richt hij zich vooral op het bestuur en management van organisaties, en geeft hij de basiscursus handhaving aan leidinggevenden.

Momenteel werkt Frans onder andere aan een boek over morele oordeelsvorming, een modelgedragscode voor politiek bestuur en een moreel manifest voor de politiek. Eerder verschenen diverse artikels van zijn hand, onder andere in het ‘Handboek Integriteit’ en de bundel ‘Morele oordeelsvorming en de integere organisatie’. Naast integriteit houdt Frans zich onder andere bezig met publieke kunst, burgerschapsvraagstukken en de integratie van immigranten.

Catherine Ruys

Catherine Ruys

Adviseur en trainer

Catherine studeerde Sociologie en Bedrijfsmanagement. Ze werkte 25 jaar als directeur van een HR consultingbureau en is sinds 2012 als zelfstandig zaakvoerder aan de slag als consultant rond strategische HR projecten.

Binnen G&I staat ze in voor de opleiding tot vertrouwenspersoon, treedt ze als erkend bemiddelaar op bij arbeidsrelaties en in Sociale Zaken om doorbraken te realiseren bij conflicten in bedrijven en bij overheden en voert ze systeemanalyses uit rond integriteit. Haar interventies zijn steeds ontwikkelings- en oplossingsgericht, met de nodige balans tussen structurele diepgang, aandacht voor duurzaamheid en pragmatiek.

Leonard de Jong

Leonard de Jong

Partner G&I

Adviseur en trainer

Leonard de Jong (1952) is filosoof en medeoprichter van G&I. Hij is met pensioen en ondersteunt alleen nog in bijzondere situaties de inrichting van het integriteitssysteem in overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen.

Hij is coördinator van de leergang Integriteitfunctionaris (voor professionals die binnen hun organisatie belast zijn met integriteitsbeleid) en betrokken bij de opleiding Docent Morele Vorming.

Hij bereidt een aantal boeken voor in het domein van de filosofie.

Eerder werkte Leonard in het onderwijs en voor het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij wijsbegeerte.

Patrick Geussens

Patrick Geussens

Trainer

Patrick studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie aan de KU Leuven. Sinds 1992 doceert hij aan de Thomas More Hogeschool de vakken beroeps- en bedrijfsethiek, Competence Development en Ethical Managerial Problem Solving. Patrick is socratisch gespreksleider, supervisor en master-practitioner in NLP, en sinds 2003 gecertificeerd als trainer in morele oordeelsvorming door Nyenrode Business Universiteit.

Aan de Universiteit voor Humanistiek volgde hij de opleiding tot integriteitsfunctionaris – ‘het begeleiden van morele leerprocessen in organisaties’. Patrick heeft ruime ervaring in het trainen en begeleiden van professionals, teams en organisaties op het gebied van integriteit en integriteitsbeleid, en is als trainer verbonden aan G&I Nederland en BI Amsterdam.

Vanuit zijn fascinatie voor wat je ‘fundamentele communicatie’ zou kunnen noemen, is in de trainingen zijn uitgangsvraag welke communicatietechnieken de (morele) leerprocessen binnen een organisatie kunnen stimuleren.

Ruud Meij

Ruud Meij

Partner G&I

Adviseur en trainer

Ruud Meij is filosoof en co-founder van Governance & Integrity. Hij studeerde cultureel werk in Eindhoven en filosofie in Nijmegen en Amsterdam.

Hij heeft ruime ervaring op het brede werkterrein van Governance & Integrity bij een veelheid aan organisaties, met het accent op het begeleiden van morele leerprocessen. De laatste jaren legt hij zich meer toe op onderwijs en publieke gezondheidszorg. Ruud werkt in Nederland, België en Oekraïne.

Hij is verder als docent kritische organisatietheorie en interventiekunde verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Hij publiceerde over integriteit in het onderwijs, in de zorg en voor ondernemingsraden, over normatieve professionalisering en over zijn werk in Lviv (Oekraïne).

Olivier Sueur

Olivier Sueur

Directeur G&I Nederland | Directeur G&I Finance

Adviseur

Olivier is gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van integriteit, compliance, organisatiecultuur en leiderschap. Hij heeft gewerkt bij PwC, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en in de advocatuur.

Olivier helpt organisaties zich zodanig in te richten dat zij hun missie daadwerkelijk kunnen realiseren en daarbij recht doen aan alle betrokkenen (o.a. klanten, burgers, eigen medewerkers, toezichthouders en maatschappij).

Hij ondersteunt organisaties die worden geconfronteerd met een fors en acuut verlies van vertrouwen in verschillende betrokkenen – of die een groot risico lopen om het vertrouwen te verliezen – om zich te herstellen en te versterken.